THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI

Tham gia Arcadia Camp & Outdoor Products -Trở thành nhà phân phối của chúng tôi

Arcadia Camp & Công ty TNHH Sản phẩm Ngoài trời

Arcadia là một nhà sản xuất tập trung vào sản xuất các mặt hàng cắm trại ngoài trời, cũng cung cấp nghiên cứu & phát triển độc lập cho các sản phẩm. Chúng tôi đang tìm kiếm các đối tác vận hành thương hiệu trên toàn thế giới.

Arcadia chịu trách nhiệm sản xuất và phát triển sản phẩm, đồng thời bạn giỏi về thị trường và dịch vụ địa phương.Nếu bạn có cùng ý tưởng, vui lòng đọc kỹ yêu cầu sau:

---Chúng tôi cần bạn điền và cung cấp thông tin chi tiết về cá nhân hoặc công ty của bạn

--- Bạn nên thực hiện nghiên cứu và đánh giá thị trường tại thị trường dự kiến, sau đó lập kế hoạch kinh doanh của mình. Đây là hồ sơ quan trọng để chúng tôi cho phép.

---Bạn cần chuẩn bị 5000-10000USD cho lần mua hàng đầu tiên để mở rộng thị trường nội địa.

Tham gia hỗ trợ

Để giúp bạn nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, sớm thu hồi chi phí đầu tư, đồng thời thực hiện một mô hình kinh doanh tốt, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sự hỗ trợ dưới đây:

---Hỗ trợ chứng chỉ (nếu cần)
---Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển
--- Hỗ trợ mẫu
--- Hỗ trợ thiết kế miễn phí
--- Đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ
--- Bảo vệ khu vực

 

Hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ giải thích thêm cho bạn.