Tham quan nhà máy

cad

cắt

Kho thành phẩm

Điều tra

Xưởng gia công phần cứng

đóng gói

kho linh kiện

May vá

Đang chuyển hàng

.